Sistem DeNOx – Pengurangan Katalitik Terpilih (SCR)

Teknologi untuk stesen janakuasa, loji Tenaga daripada Sisa dan loji perindustrian

Sistem Grvnes SCR DeNOx Selain digunakan dalam loji kuasa (konfigurasi habuk tinggi), kami juga telah berjaya menggunakan teknologi pengurangan pemangkin terpilih (SCR) untuk pembakaran sisa dan proses industri lain.

2.1-Power-Generation

Sistem DeNOx, pengurangan pemangkin terpilih (SCR)