Pemangkin

Ciri-ciri jenis denitrifikasi scr biasa

Pemangkin SCR

Suhu rendah

Suhu sederhana

Suhu tinggi

Jenis Pemangkin

CuO-SCR

VWT-SCR

Fe-Zeolit

Rintangan haba

180-500

200-450

350-550

Suhu optimum

200-280

280-420

400-530

Rintangan sulfur

rendah

tinggi

Kandungan sulfur bahan api

25ppmatau gas ekor yang mengandungi sulfur 2ppm

Rintangan penuaan

tinggi

Lebih rendah

tinggi

maksimum Kecekapan DeNOx

98%

98%

98%

Persamaan tindak balas

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O

2NH3 + TIDAK + TIDAK2 → 2N2+3H2O

Catalyst

Pemilihan pemangkin: Pelanggan boleh memilih jenis dan formulasi yang berbeza
pemangkin mengikut senario aplikasi yang berbeza.